Apygardos Rotary Fondas
Klubų projektams įgyvendinti 2021-22 m. Apygardos biudžete yra numatyta 15 tūkst. Eur:
  • 5 tūkst Eur skiriami gruodžio mėnesį, klubams, kurie pateikė paraiškas iki gruodžio 1-os dienos
  • 5 tūkst Eur skiriami pavasarį, balandžio mėnesį, klubams, kurie pateikia paraiškas iki balandžio 1-os dienos.
  • 5 tūkst Eur yra skirti Globalios Dotacijos projektams paremti papildomai (be sumos skiriamos iš DDF fondo). Jei šie pinigai nebus panaudoti iki balandžio 1-os dienos, jie sugrįs į Apygardos projektų biudžetą ir jais bus remiami klubų projektai, kurių paraiškos bus svarstomos balandžio mėnesį.

Projektai pateikiami www.rotaryfondas.lt

 

Lietuvos Rotary apygardos komandą sudaro:

  • Andrius Barniškis, DRFC (komiteto pirmininkas) - Klaipėdos Senamiesčio RK
  • Virginijus Kontrimas, PDG, Senior advisor (vyresnysis patarėjas) - Kauno RK
  • Diana Cibulskienė , Stewardship (valdymas) - Šiauliai-Saulė RK
  • Faustas Tolkušinas, Fundraising (lėšų rinkimas), Scholarship (stipendijos) - Vilniaus Gedimino RK
  • Ričardas Barakūnas, Grants (dotacijos) - Panevėžio RK
  • Rosvydas Marcinkevičius, Paul Harris Society Coordinator - Kaunas Hansa RK
  • Sonata Lygnugarienė, PolioPlus - Klaipėdos Aditės RK
 
Tarptautinis Rotary Fondas (The Rotary Foundation)
Rotary Fondas (The Rotary Foundation) veikia nuo Rotary International konvencijos Atlantoje 1917 metais, kurios metu kadencija baigiantis RI Prezidentas Arch Klumph įkūrė The Endowment Fund, 1928 metais pervadintą į The Rotary Foundation.
 
A.C.Klumph buvo Rotary Club of Cleveland narys nuo 1911 metų, 1916-1917 metų Rotary International Prezidentas ir 1928-1935 pirmasis The Rotary Foundation Patikėtinių Tarybos pirmininkas.

The Rotary Foundation 13-ą kartą iš eilės gauna geriausią 4* Charity Navigator reitinguose ir yra viena iš aukščiausiai įvertintų organizacijų pasaulyje. Fondo administravimo išlaidos siekia tik 5,5%, tai irgi vienas iš efektyviausių rodiklių.