Rotaract – tarptautinė nepolitinė jaunimo organizacija, kuri vienija aktyvius jaunus žmones.

Rotaract klubų veikla skatina lyderystę ir profesionalumo ugdymą, atsakingą pilietiškumą, aukštus etinius standartus versle. Jaunimas klube asmenine ir grupine veikla tarnauja visuomenei, skatina tarptautinį sąmoningumą ir geranoriškumą visų žmonių atžvilgiu. Vykdydami visuomenei arba jos grupei skirtus projektus, klubo nariai mokosi įžvelgti iškilusias problemas, surasti galimybes joms išspręsti. Vykdydami šią veiklą klubo nariai įgyja ir tobulina lyderystės ir profesinius įgūdžius.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 11 Rotaract klubų.

Daugiau informacijos apie Rotaract www.rotaractlithuania.com.