Posted on Apr 02, 2021
Lietuvos psichologų kongresas „Patirtis be sienų”, kurį organizuoja Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ir Lietuvos psichologų sąjunga, šiais metais vyks 2021 m. balandžio 19-24 d. nuotoliniu būdu. 
 
Balandžio 19 d. 16:00-17:30  vyks diskusija „Nevyriausybinė organizacija savižudybių prevencijoje: už ir prieš“, kurią moderuos buvęs mūsų Apygardos valdytojas Kauno RK narys dr. Vygintas Grinis ir prof. dr. Nida Žemaitienė. Norintieji gauti nuorodą į diskusiją, parašykite į info@rotary.lt iki balandžio 16 d. 14:00 val.
Šalies nevyriausybinės organizacijos aktyviai dalyvauja savižudybių prevencijos veiklose, ieško naujų būdų ir formų problemos mažinimui. Šalia ilgus metus veikiančių emocinės paramos linijų, kitų aktyviai dalyvaujančių nevyriausybinių organizacijų, įsijungė ir Rotary International Apygarda 1462, 2018-2020 m. inicijavusi ir įgyvendinusi Globalios dotacijos projektą "Suicideprevention model and its application in the municipalitues of Lithuania" (,,Savižudybių prevencijos modelis ir jo taikymas Lietuvos savivaldybėse"). Aktyvus nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas savižudybių prevencijoje: ar besąlygiškai ,,už"? Ar reikia nevyriausybinėms organizacijoms dar aktyviau įsitraukti, ar vis tik valstybinės institucijos turėtų aiškiai ir kryptingai spręsti savižudybių problemą, prieš tai parengus nacionalinę savižudybių prevencijos strategiją ir konkretų veiksmų planą? Ką apie tai mano patys nevyriausybininkai? Kaip jų įsitraukimą į savižudybių prevencijos veiklas vertina psichologai, kiti specialistai, visuomenė? Šie klausimai bus keliami diskusijoje.
 
 
Daugiau informacijos apie Kongresą: http://www.psichologusajunga.lt/index.php?p=1417&lng=lt