Posted on Jul 14, 2020
PDG Arūnas Burkšas
Klaipėdos RK „Concordia 1826“
 
Liepos 10 dienos popietę Tautkaičių kaimo klojimo teatre „Gegnė“ Marijampolės RK minėjo savo klubo 25-etį, čia vyko  ir klubo prezidentinių regalijų pasikeitimo šventė, kur Vidmantas Krapukaitis iškilmingai regalijas, o kartu ir atsakomybę patikėjo broliui Vytautui Lopetai.
 
Buvo susirinkęs gražus būrys svečių. Suskaičiavau seses ir brolius iš daugiau nei 10 apygardos klubų, o Marijampolės Interact jaunimas  žaviai prisidėjo prie koncertinės programos.
Su malonumu dalyvavau ir pasveikinau Marijampolės klubo brolius ir vienintelę jų sesę Ingridą gražaus klubo jubiliejaus proga bei visų Apygardos rotariečių vardu, kaip PDG, padėkojau daliai mūsų apygardos narių, kurie ilgus metus tarnauja apygardos klubams, Lietuvos žmonėms, o praėjusius Rotary metus buvo ypač aktyvūs savo klubuose ir apygardoje, svariai prisidėjo prie apygardos Paramos medikams fondo.
 
PHF ženklai buvo įteikti 2019-2020 metų Marijampolės RK prezidentui Vidmantui Krapukaičiui, šio klubo broliams Norimantui Stankevičiui ir Klemencui Agentui PHF ženkleliai įteikti su safyro akele, 2019 -2020 metų Jurbarko RK prezidentui Rimantui Žičkui, mano didžiausiai pagalbininkei ir nuostabiai draugei, 2021-2022 Klaipėdos „Karalienė Luizė“ RK prezidentei Dr. Valentinai Burkšienei.
 
Apygardos pirmojo laipsnio ženklai „Už tarnystę bendruomenei“ įteikti Marijampolės RK broliui Valentinui Vaškevičiui, Kauno „Romuva“ RK broliui Raimondui Krištaponiui ir mūsų nenuilstančiai apygardos atsakingajai sekretorei – Vilniaus International RK sesei Editai Katinaitei Kalčiūnienei.
 
Praėjusiais Rotary metais atlikome daug prasmingų veiklų, todėl užderėjo ir didelis kiekis padėkos ir pagarbos ženklų, likusiuosius stengsiuosi įteikti mūsų sesėms broliams iškilmingų apygardos ar kraštų klubų renginiuose.