Rotary International Apygarda 1462 kviečia kovai su COVID-19 virusu aukoti ir kaupti specialų Rotary fondą. Tam tikslui atidaryta atskira sąskaita – a.s. LT737181800003700983, AB Šiaulių bankas, gavėjas – Rotary International Apygarda 1462, paskirtis – parama.

Kaupkime fondą, kurį paskirsime būtinoms priemonėms įsigyti, padėkoms medikams, savanoriams ar kitoms reikmėms. Sunku numatyti visus galimus poreikius ir scenarijus, tad sudaryta Fondo skirstymo komisija, kurioje dalyvauja visų Apygardos kraštų atstovai.

Šiandien mes labiau nei bet kada galime pademonstruoti, kad Rotary Sujungia Pasaulį. Susivienykime ir padėkime artimiausiems kaimynams susidoroti su iškylančiomis problemomis, baimėmis ir panika.