Spalio mėnesį Rotary bendruomenė, atsiliepdama į Ukrainos ambasados Lietuvoje prašymą, skyrė paramą dviems Vilniuje įkurtoms ukrainiečių mokykloms, kuriose mokosi beveik 1000 vaikų.

„Kartu su Danijos, Indijos ir JAV Rotary apygardomis parengėme paramos ukrainiečių mokykloms projektą ir mums pavyko gauti 100 tūkst. Eurų finansavimą iš Rotary tarptautinės organizacijos specialaus pasaulinės dotacijos fondo. Už šias lėšas buvo nupirkti mokykliniai baldai Tarptautinei Ukrainos mokyklai, kurioje mokosi virš 700 moksleivių ir Charkivo mokyklai „Gravitacija“, kurioje užregistruota 120 vaikų iš Ukrainos. Pavasarį skyrėme 25 tūkst. eurų kompiuteriams įsigyti, kad Ukrainos moksleiviai, nuo karo prisiglaudę Lietuvoje, galėtų tęsti mokslus nuotoliniu būdu. Šiandien ukrainiečių mokykloms dar trūksta kai kurių priemonių, net ne visose klasėse yra durys, tačiau svarbiausia, kad, čia vaikai jaučiasi saugūs ir gali mokytis savo gimtąja kalba“, – dalinasi apygardos valdytoja Jurgita Turulienė.