Posted on Nov 16, 2020
Miela sese Viktorija,
 
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą. Nuoširdžiai užjaučiame Jus ir Jūsų artimuosius mirus brangiai mamai.
 
 
RI Apygardos 1462 Valdyba