Ar liūdnesnio kas būti galėtų...
Už likimą žmogaus šioj nakty.
Jo gimimas toks ilgas ir lėtas,
O mirtis nelaukta ir staigi..
[Vytautas Mačernis]
 
Mirtis užpučia gyvenimo liepsną, bet neužgesina šviesaus žmogaus atminimo.
 
Netekties valandą dėl mūsų brolio Kauno RK nario Arvydo Šabrinsko žūties užjaučiame šeimą, artimuosius ir visą Lietuvos Rotary bendruomenę.
 
 
RI Apygardos 1462 Valdyba