Posted on Dec 01, 2020
Mirtis užpučia gyvenimo liepsną, bet neužgesina šviesaus žmogaus atminimo.
 
Netekties valandą dėl netikėtos mūsų brolio, Mažeikių RK nario Alfredo Vyniauto mirties užjaučiame šeimą, artimuosius ir visą Lietuvos Rotary bendruomenę.
 
 
RI Apygardos 1462 Valdyba