Posted on Feb 12, 2021
Praėjo 14 dienų po pranešimo paskelbimo RI Apygardos 1462 internetinėje svetainėje apie išrinktą Nominuotąjį Apygardos Valdytoją Marių Grigelionį (Rotary klubas  ,,Vytis‘‘). Per šį laikotarpį nei vienas Apygardos klubas Apygardos Valdytojai nepateikė alternatyvių kandidatų. Todėl dar kartą sveikiname Nominuotąjį Apygardos Valdytoją Marių Grigelionį ir linkime jam kuo geriausios kloties Rotary veikloje.
 
 
Viktorija Trimbel
Rotary International Apygardos 1462 Valdytoja 2020/21, Lituanica International Rotary klubas