Praeitą savaitę baigėsi didžiausias Rotary bendruomenės metų renginys – pasaulinė Rotary konvencija Melburne, Australijoje, kurioje dalyvavo per 15 000 rotariečių iš įvairiausių pasaulio žemynų ir šalių. Rotary organizacijos mąstą ir vykdomų projektų poveikį įdomiausia patirti pačioje konvencijoje. Čia susitinka Rotary bendruomenė pasikeisti idėjomis, rasti partnerius projektams ir žinoma, užmegzti ilgalaikes pažintis. Rotary prezidentė, pirmoji Rotary prezidentė moteris Jennifer Jones savo kadencijos metais kvietė rotariečius Įsivaizduoti Rotary (Imagine Rotary). O atsakymai, kaip galime įsivaizduoti Rotary, skambėjo visos konvencijos metu per įvairias temas: sveikatos apsaugos, lygybės ir taikos siekio pasaulyje bei aplinkosaugos problematiką.

2023-2024 m. išrinktasis Rotary prezidentas Gordon R. McInally kviečia ateinančiais metais kurtį viltį pasaulyje (Angl. Create Hope in The World). Viltį kursime susitelkdami į pamatines Rotary vertybes: įvairovę, lygybę ir įtraukimą (Angl. diversity, equality and inclussion).  Vystysime daugiau projektų, kurie įgalina mergaites ir moteris reikšmingiems pokyčiams visuomenėje. Aktyviai įtrauksime Rotaract bendruomenės narius į Rotary veiklą. Dėsime milžiniškas pastangas siekiant taikos pasaulyje, Ukrainoje ir kitose pasaulio šalyse, nes „taika yra dirva, kurioje dygsta vilties daigai“ (Gordon R. McInally). Dalyvaudami konvencijoje turėjome galimybę suvokti Rotary bendruomenės pastangų mąstą kovoje su poliomielitu. Ir toliau sieksime, kad skiepai nuo poliomielito pasiektų absoliučiai visus pasaulio vaikus. Daug dėmesio skirsime vaikų psichinės sveikatos projektams, padedantiems kovoti su nerimu ir depresija, ypač paaštrėjusiais po Covid-19 pandemijos. Ateinančiais Rotary bendruomenės metais bus aktyviau skatinamos virtualios mainų programos.

Lietuvos Rotary Apygardos Valdytoją Jurgitą Turulienę į Rotary konvenciją Melburne lydėjo šauni 14 asmenų delegacija, broliai ir sesės iš Vilniaus Šv Kristoforo, Perkūno ir Lituanica International Rotary klubų. Atvykome turėdami svarbų tikslą - sustiprinti turimas ir pradėti naujas Rotary partnerystes, kurių dėka galėsime kurti svarbius pokyčius, sustiprinsime mūsų paramą Ukrainai. Keliaudami į konvenciją Melburne, aplankėme LR Ambasadą Kanberoje, kur buvome šiltai pasveikinti ambasadoriaus D. Degučio, bendravome su Australijos Lietuvių Bendruomenės Asociacijos Krašto Valdybos pirmininke Rasa Mauragis, dalyvavome lietuvių rašytojos Australijoje Akvilinos Cicėnaitės knygos „Anglų kalbos žodynas” pristatyme. Konvencijos metu aplankėme Melburne įsikūrusius Lietuvių Namus. Čia Valdytoja Jurgita Turulienė pristatė Lietuvos Rotary bendruomenės veiklą, o taip pat turėjome unikalią progą padėkoti Rotary veiklos Lietuvoje 1992 m. atkūrimo iniciatoriams – Vilniaus Rotary klubo Garbės nariui Baliui Stankūnavičiui ir 1991-1992m. Australijos Rotary apygardos valdytoju Greg Ross. Pristatymo metu daug dėmesio buvo skirta Lietuvos Rotary Apygardos pastangoms remiant Ukrainą kovoje su agresoriumi. Džiaugiamės, kad Lietuvos Rotary Apygardos veiklos atgarsiai sklinda ir mažiausiame pasaulio žemyne – Australijoje. Konvencijos metu vyko sesijos, skirtos Ukrainai. Rotary International toliau remia Ukrainos atsigavimą, John Hewko (CEO) vedė pristatymą apie dabartinę padėtį ir viską, ką dar reikia padaryti, kad būtų pasiekta taika ir apginta Ukrainos nepriklausomybė. 

Konvencijos uždarymas paliko  neišdildomą įspūdį. Dalyvavome tikroje rotarietiškoje šventėje, kurioje prasmingus pranešimus lydėjo legendinės grupės BeeGees koncertas. Tačiau, labiausiai įkvepianti mintis, su kuria grįžtame į namus skamba iki šiol. Ją sudainavo visa 15 000 rotariečių bendruomenė The Beetles grupės dainos žodžiais:

Jennifer Jones: „If you think I am a dreamer“ (liet. Jei manai, kad esu svajotojas)

15 000 rotariečių: „and I am not the only one“...(liet. tai aš toks esu ne vienintelis...)