Galiu drąsiai teigti, kad kartu su tarptautine Rotary Asamblėja prasidėjo ir mano kaip Rotary Lietuva valdytojo metai.

„Rotary stebuklas” – tokią 2024-2025 metų temą paskelbė RI būsimoji prezidentė Stephanie A. Urchick. Ji paragino sustiprinti organizacijos galią ir gelbėti gyvybes. „Viskas priklauso nuo tavęs. Jūs sukuriate stebuklą su kiekvienu užbaigtu projektu, kiekvienu paaukotu euru ir kiekvienu nauju nariu.” Vienas iš jos įvardintų prioritetų – taika. Ji ragino narius palaikyti Rotary veiksmų planą, rasti balansą tarp tęstinumo ir pokyčių bei siekti taikos. Prezidentė pasirinko dvi spalvas: oranžinę ir dangaus mėlyną. Tai pokyčio, išminties ir pasitikėjimo derinys.

Asamblėjoje susitikau su daugiau nei 530 pasaulio apygardų valdytojų. Būti Rotary ir patirti Rotary labai skiriasi. Dėkoju gyvenimo aplinkybėms, kad turėjau galimybę čia būti ir pajausti, kokios unikalios pasaulinės organizacijos narys esu. Dar ilgai šios Asamblėjos patyrimai, įkvepiantys pranešimai, naujos pažintys dėliosis galvoje, bet jau dabar galiu pasakyti, kad geriausiam savo draugui linkėčiau tokios gyvenimo dovanos! Nepaisant laukiančių darbų, jau dabar jaučiu, kad kelionė su Rotary praturtino mane kaip asmenybę. Čia susirinkusius būsimuosius apygardų valdytojus vienija labai panašios vertybės ir degantis noras judėti į priekį. Savo broliams ir sesėms noriu parvežti iš Orlando smalsumo jausmą pajausti pasaulinę Rotary galią. Esu tikras, kad Rotary remiami vietiniai ir tarptautiniai projektai kuria išliekamąją vertę pasauliui ir bendruomenėms.

Labai profesionaliai organizuotas renginys, daugybė naujų pažinčių, užsimezgusių draugysčių. Kokia garbė atstovauti savo šalį! Tai jaudina ir kartu įpareigoja. Esu pilnas motyvacijos ateinančias metais kurti naujas Rotary Lietuva istorijas, kurios pakeis kitų gyvenimus.

Andrejus Geraščenko

Išrinktasis RI 1462 valdytojas 2024-2025