Posted on Jun 21, 2021
Vilniaus Šv. Kristoforo Rotary klubas, eilę metų bendraudamas su vaikų globos namų auklėtiniais, identifikavo vieną esminių ir sistemos beveik nesprendžiamų problemų – dauguma globos namų vaikų užaugę tampa potencialiais valstybės pašalpų gavėjais.
 
Tokiu būdu klubo iniciatyva gimė ir dvejus metus vyko profesinės savimonės ugdymo projektas „Nuo pašalpos prie profesijos“,  kuriuo siekiama padėti jaunuoliams suvokti amato, darbo, profesijos svarbą gyvenime. Tik turėdamas amatą, įgytą profesiją ir užsitikrindamas pajamas kasdieninio darbo pastangomis žmogus tampa nepriklausomu ir gali savarankiškai gyventi, priimti sprendimus. Jaunuoliams svarbu padėti įgyti žinių, ugdytis gebėjimus, atrasti mokymosi, saviraiškos ir darbo pasaulio galimybes, išmokti ieškoti ir sisteminti informaciją, sudaryti savo asmeninį karjeros planą, suvokti mokymosi visą gyvenimą prasmę.
 
Rotary vaidmuo projekte – parodyti realiame gyvenime egzistuojančias galimybes globos namų auklėtiniams, atverti atstovaujamų įmonių duris ir leisti pamatyti vaikams realiai vykdomus darbus, skirtingus amatus, profesijas, kurios užtikrina pajamas kiekvienam dirbančiajam.
Projekto priemonės – mokymų organizavimas su profesionaliais karjeros specialistais, kurie lydės, mokys ir konsultuos globos namų auklėtinius asmeniniame karjeros planavimo kelyje.
 
Vilniaus Šv. Kristoforo Rotary klubas 2019–2020 m. Rotary metais vykdė bandomąjį bendruomeninių namų projektą (I etapą) vaikų profesinės savimonės ugdymui. Projekte dalyvavo Antazavės vaikų globos namų 8–11 klasių mokiniai (iš viso 13 vaikų). Projekto metu įvyko šešių dienų praktiniai seminarai grupėse Vilniuje ir Antazavėje, gyvai ir nuotoliniu būdu. Be grupinių užsiėmimų vyko ir 17 asmeninių karjeros specialistų konsultacijų. Viso projekto metu su vaikais dirbo Lietuvos karjeros specialistų asociacijos konsultantai, užtikrinę nešališką požiūrį į vaikams jautrias gyvenimiškas situacijas. Projekto dalyviai pripažino, kad tokio asmeninio profesionalių karjeros specialistų dėmesio, ypač individualių konsultacijų metu, vaikai nėra anksčiau patyrę, todėl tai jiems tapo neįkainojama patirtimi.
Išsinešu motyvaciją veikti ir norą gyventi geriau“ – tokiomis vaikų emocijomis baigėsi bandomasis Vilniaus Šv. Kristoforo Rotary klubo vystomas projektas.
Pilotinio projekto vertė siekė 4070 Eur, prie jos prisidėjo Lietuvos Rotary apygarda, Charity Antazavė fondas, taip pat užsienio Rotary klubai: Uranienborg ir Hamburgh Deichtor Rotary broliai ir sesės. Projektas įvykdytas partnerių lėšomis ir Vilniaus Šv. Kristoforo Rotary klubo pastangomis.
 
Antrojo profesinio sąmoningumo ugdymo (II etapo) „Noriu. Galiu. Darau?!”  dalyvavo 13 Antazavės vaikų globos namų auklėtinių (9–12 klasių mokiniai). Projektas vyko 2020/2021 mokslo metais. II etapo projekto vertė: 4400 Eur (iš kurių 900 Eur skyrė Rotary Apygarda, likusieji – sutelktinės Lietuvos ir Norvegijos, Vokietijos Rotary klubų lėšos).
Kaip ir visų švietimo, mokymo įstaigų, verslo įmonių, taip ir projekto darbą, viziją, išsikeltus tikslus bei uždavinius stipriai pakeitė, koregavo pandemija ir karantinas. Nepaisant tikrai blogos situacijos buvo stengtasi iš paskutiniųjų vykdyti projektą, nenuleisti rankų ir suteikti vaikams kiek įmanoma daugiau žinių ir motyvacijos. Iš pradžių vyko grupiniai mokymai ir individualios konsultacijos, kurias mokiniai vertino kaip darančias didžiausią įtaką jų ateities sprendimams.
Vėliau vyko užsiėmimai nuotoliniu būdu, kuriuose taip pat buvo labai stengtasi paįvairinti susitikimus, sudominti, išlaikyti vaikų dėmesį. Tuo tikslu buvo pakviesti ir tiesiogiai su vaikais bendravo broliai A. ir R. Gataveckai, kurių istorija plačiai žinoma turbūt visiems, – jie užaugę vaikų namuose, nepaisant viso sunkaus vaikystės ir jaunystės kelio gyvenime pasiekę tikrai daug, Vytautas Medineckas-Ironvytas, žinomas atlikėjas, reperis, sportininkas, verslininkas, taip pat nuėjęs nelengvą gyvenimo kelią, tačiau turėjęs viziją ir atkakliai jos siekęs.
 
 
Š. m. birželio mėn. vaikams buvo suorganizuoti du apsilankymai Vilniuje.
  • Beatos studijoje visi stebėjo ir klausėsi pokalbių apie profesijas, gavo maisto gaminimo pamoką. Savo patirtimis dalijosi Beata, taip pat maisto redaktorė Ugnė, projektų vadovė Jurgita, vaikai patys gamino pietus, buvo kalbama apie tai, kad skaniai pavalgyti galima ir už mažą sumą.
  • Paskutinė sesija vyko istoriniame viešbutyje „Neringa“. Vaikai sužinojo, ką reiškia kūno kalba, kokia ji svarbi, ko nedaryti vienu ar kitu momentu, ką daryti, kad sustiprintum savo įvaizdį, ir pan.
 
Džiugu paminėti ir Vilniaus Šv. Kristoforo Rotary klubo narių vasaros ir sporto šventę, vykusią drauge su antazaviečiais. Dalyvavo 12 klubo narių su šeimomis ir vaikais (iš viso 35 asmenys), ir 25 antazaviečiai – vaikai ir darbuotojai.
Sportavo absoliučiai visi – nuo mažiausio iki didžiausio, buvo labai smagi, originali programa: „aklas“ tinklinis, „piratų“ kvadratas ir kitokie neįprasti žaidimai. Po pietų visi ieškojo lobio, o dienos įspūdžius atvėsino maudynėmis ežere. Vaikai patys kepė dešreles ir zefyrus.
 
Projekto perspektyva – profesinės savimonės ugdymo projektas turės ilgalaikį poveikį tik tada, jeigu jis bus tęstinis. Bandomajam projektui pateisinus visų dalyvių ir rėmėjų lūkesčius, projekto mastą reikia didinti įtraukiant ir kitus Rotary klubų remiamus globos namų auklėtinius, taip siekiant užtikrinti projekto ilgalaikį poveikį ir vertę tiek globos namų auklėtiniams, tiek Lietuvos visuomenei. Projektą, truksiantį trejus metus, siekiame įgyvendinti nacionaliniu mastu. Šiandien papildomai dar yra surinkta 2000 Eur iš rėmėjų, taigi bendra lėšų suma – 10470 Eur.
 
Labai tikimės, kad šis projektas yra tik atskaitos taškas ir mes kartu, vienijami bendro rotarietiško tikslo, ateityje nuveiksime dar daugiau augančios jaunosios kartos labui. Turbūt retas nesutiktų su teiginiu, kad kiekvienam itin svarbu, kokioje socialinėje aplinkoje ir visuomenėje gyvensime mes ir mūsų vaikai. Nuoširdžiai tikime, kad projektas iš esmės gali pakeisti jauno žmogaus ateitį ir matome realią projekto naudą.