Posted on May 25, 2021

Šiaulių "Ringuvos" mokykla pasirašė paramos sutartį su Šiaulių Harmonijos Rotary klubu.

Klubo prezidentė Dalia Liolytė atsiliepė į mokyklos prašymą ir sutiko bendradarbiauti gerinant mokyklos ugdymo erdves. Prie paramos skyrimo taip pat prisidėjo Šiaulių „Vykinto“ Rotary klubas, Mažeikių „Libertos“ Rotary klubas, Pakruojo Rotary klubas, Šiaulių Rotary klubas, Rotary International Apygarda 1462.

Į mokyklos sąskaitą visų susivienijusių klubų dėka buvo pervesta 1200 eurų. Šie pinigai bus skirti lauko klasei įrengti.