Posted on Dec 20, 2021

Lietuvos ir Ukrainos ICC komitetas pristato bendrą darbą - himną, skirtą šalių draugystei! Šiam komitetui vadovauja Rimantas Januševičius iš Šiaulių Vykinto Rotary klubo.

Rotary International Apygarda 1462 Lietuvoje šiuo metu veikia Rotary Tarpvalstybiniai komitetai (Inter Country Committees - ICC) su Danijos, Ukrainos, Lenkijos, Vokietijos, Norvegijos, Baltarusijos ir Indijos Rotary apygardomis šiose šalyse.