Posted on Jan 29, 2021
Informuojame, kad Nominacinio komiteto Apygardos 1462 Valdytojui 2023-2024 Rotary metams išrinkti sprendimu Nominuotoju Apygardos Valdytoju išrinktas Rotary klubo ,,Vytis’’ narys Marius Grigelionis.   
 
Vadovaujantis RI Apygardos 1462 įstatais, bet kuris Apygardos klubas per 14 (keturiolika) dienų po pranešimo paskelbimo RI Apygardos 1462 internetinėje svetainėje dienos gali pateikti Apygardos Valdytojai alternatyvų kandidatą, Apygardos klubo narį, kurio kandidatūrą į Nominuotąjį Apygardos Valdytoją anksčiau svarstė Nominaciniai komitetai. Šiai kandidatūrai turi būti pritarta Apygardos klubo susirinkime, pateikiant Apygardos Valdytojai pasirašytą Rotary klubo prezidento ir sekretoriaus susirinkimo protokolą.
 
 
Viktorija Trimbel
Rotary International Apygardos 1462 Valdytoja 2020/21, Lituanica International Rotary klubas