Posted on Jun 09, 2020
Informuojame, kad Nominacinio komiteto Apygardos 1462 Valdytojui 2022-23 Rotary metams išrinkti sprendimu Nominuotąja Apygardos Valdytoja išrinkta Vilniaus šv. Kristoforo Rotary klubo narė Jurgita Turulienė. 
Nominaciniame komitete taip pat buvo balsuojama dėl Kauno Rotary klubo nario Algimanto Valinevičiaus kandidatūros Nominuotojo Apygardos Valdytojo pareigoms užimti.
 
Vadovaujantis RI Apygardos 1462 įstatais, bet kuris Apygardos klubas per 14 (keturiolika) dienų po pranešimo paskelbimo RI Apygardos 1462 internetinėje svetainėje dienos gali pateikti Apygardos Valdytojui alternatyvų kandidatą, Apygardos klubo narį, kurio kandidatūrą į Nominuotąjį Apygardos Valdytoją anksčiau svarstė Nominaciniai komitetai. Šiai kandidatūrai turi būti pritarta Apygardos klubo susirinkime, pateikiant Apygardos Valdytojui pasirašytą Rotary klubo prezidento ir sekretoriaus susirinkimo protokolą.
 
 
Arūnas Burkšas
Rotary International Apygardos 1462 Valdytojas 2019/20, Klaipėdos RK ,,Concordia 1826‘‘