2022 m. sausio 26 d. Kauno Rotary klubo susirinkime sulaukėme brolių rotariečių  iš Šiaulių: Rotary apaygardos valdytojo E. Vaineikio ir S. Karitono. Klubo susirinkime dalyvavo ir Kauno RK Romuva atstovai – Regina Navickienė ir Alvydas Mogenis.

Įvykis irgi neeilinis – mūsų vakaro svečias VDU teisės fakulteto dekanas prof. D. Žalimas. Artėjančios 104 – tosios Lietuvos valstybės atkūrimo dienos –  Vasario – 16-osios proga išklausėme pranešimą apie „Lietuvos valstybės pamatinius konstitucinius aktus“. Buvęs LR Konstitucinio Teismo pirmininkas Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. nutarimas – Nepriklausomybės Aktas (kartu su 1920 m. gegužės 15 d. Steigiamojo Seimo rezoliucija dėl atstatytos Lietuvos demokratinės valstybės), 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Aktas „Dėl Lietuvos Nepriklausomos Valstybės Atstatymo“, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracija – 1992 m. spalio 25 d. Konstitucijos požiūriu.

Garbusis pranešėjas patikino, kad priimti Lietuvos valstybės pamatiniai konstituciniai aktai niekada negali būti pakeisti ar panaikinti ir jokia kita Konstitucija jų negali pakeisti. Buvo malonu išgirsti prof. D. Žalimo atsakymus į aktualius šios dienos teisės ir politikos klausimus. Vakaras pabaigtas gražiu paramos gestu – klubo prezidentas Romualdas Mikštas savo įmonės UAB „Vilniaus kompiuteriu servisas“ , bei Kauno RK vardu įteikė broliui Vygintui Griniui perduoti Nevalstybinių vaikų globos namų „Namų židinys“ auklėtinių mokslams skirtą kompiuterį.