Posted on Jun 23, 2021

Apygardos Valdytoja Viktorija Trimbel dar kartą dėkoja visai mūsų bendruomenei, aktyviai įsitraukusiai į etikos klausimų svarstymą įgyvendinant vieną iš 2020-2021 kadencijos metų prioritetų, bei Veiklos procesų komiteto pirmininkui Vykintui Zulonui iš Klaipėdos Senamiesčio RK, sukūrusiam ir tobulinusiam pagal gautas konstruktyvias pastabas bei pasiūlymus apygardos etikos kodeksą. 

Malonu besibaigiant kadencijai įtvirtinti užbaigtus darbus Valdytojos potvarkiu ir pakviesti visus pritariančius šiai idėjai Rotary ir Rotaract klubus laisva valia, jų pačių įstatuose nustatyta tvarka ir norimu metu prisijungti prie Etikos kodekso pasitvirtinimo iniciatyvos SKAIDRIOJI BANGA.

Klubams kodeksas nėra privalomas – tik laisva savanoriška valia klubai gali prie jo prisijungti savo įstatuose nustatyta tvarka. Kodeksas konkrečiam klubui įsigaliotų tik tokį sprendimą pasitvirtinus pačiam klubui.

Papildomai klubai galėtų, jei nori, iškilmingai pasirašyti bei įrėminti Memorandumą. Dėl tęstinumo rekomenduojama, kad pasirašytų ir einamųjų, ir ateinančių metų prezidentai (visi, kuriuos klubai jau yra išsirinkę/nominavę). Jeigu būtų konkrečių klubų ir valdytojų pageidavimas, Memorandumą taip pat galėtų pasirašyti konkrečių metų valdytojas ir/arba visi išrinkti/nominuotieji valdytojai.