Posted on Mar 07, 2022

Kviečiame kitų metų klubų pareigūnus dalyvauti Apygardos Asamblėjoje ir PETS mokymuose, kurie vyks 2022-03-26 (šeštadienį) Tech Arts kūrybinių industrijų inkubatoriuje Vilniuje (Vaidilutės g. 79).

Apygardos Asamblėja yra Apygardos organas, turintis dalį visuotino Apygardos narių susirinkimo teisių. Asamblėjoje Apygardos klubą atstovauja naujai išrinktas prezidentas. Išrinktųjų Rotary klubų prezidentų dalyvavimas Asamblėjoje ir PETS seminare (angl. “President elect training seminar“, PETS) yra PRIVALOMAS. Nedalyvavę Asamblėjoje ir PETS seminare Apygardos Rotary klubų prezidentai negali pradėti eiti savo pareigų būsimaisiais Rotary metais (kaip tai yra numatyta Apygardos Įstatų 6.5 p.).

Asamblėjos metu vyks naujai išrinktų (2022/2023 m.) Apygardos Rotary ir Rotaract klubų prezidentų seminaras/mokymai, o taip pat naujai išrinktų (2022/2023 m.) Apygardos Rotary ir Rotaract klubų sekretorių bei iždininkų mokymai. Renginyje taip pat kviečiami dalyvauti Interact klubų atstovai, RI Apygardos 1462 pareigūnai.

Registracijos anketą rasite čia:  https://forms.gle/JWzVXJbfxuPdNcWz6. Apie dalyvavimą maloniai prašome pranešti ne vėliau kaip iki š. m. kovo 18 d.

Detalią programą rasite šioje nuorodoje.

Trumpas video kvietimas.

Taip pat maloniai prašome susipažinti ir supažindinti klubo narius su 2022-2023 Rotary metų RI Apygardos 1462 biudžeto projektu, kuris išsiųstas el. laišku, taip pat jį galima rasti šioje internetinėje svetainėje, vidinėje skiltyje, pasiekiamoje prisijungusiems nariams. Šis biudžetas bus tvirtinamas Asamblėjos metu. Biudžetą patvirtins balsavimu išrinktieji (2022/2023) RI Apygardos 1462 Rotary klubų prezidentai arba jų įgalioti atstovai.