Posted on Mar 30, 2021
Ukrainos rotariečiai jau daugelį metų globoja mažuosius pacientus iš vaikų, sergančių onkologinėmis ligomis, centro, Čerkasų mieste.
 
Šį kartą buvo nuspręsta pagal vaikų piešinius pagaminti amuletus-pakabukus kaip Angelus sargus ir vėliau juos padovanoti vaikams, linkint greičiau pasveikti. Angelus sargus pagamino juvelyrė Kijevo RK sesė Alla Sokol.
Vienoje iš Biblijos istorijų pasakojama, kad mūšio tarp žydų ir amalekitų metu Mozė meldėsi už savo tautą, pakeldamas abi rankas į dangų. Kol jis taip laikė rankas, žydai laimėjo. Kai rankos krito, priešai ėmė įgyti viršenybę. Todėl paprastai vienas iš pagrindinių Dievo Motinos Orantos atvaizdų buvo vaizduojamas pakeltomis rankomis - tai kreipimosi į Dievą gestas.
 
Ukrainos angelas sargas, apsirengęs siuvinėtais marškiniais, maldingai pakėlė sparnus į dangų, prašydamas apsaugos ir pagalbos tiems, kuriais rūpinasi. Visus sujaudino, kai įteikus Angelus sargus -  vienos mergaitės  sveikatos būklė stipriai pagerėjo.    
 
Vienas Angelas sargas iš Kijevo atkeliavo ir į Šiaulius. Tesėdami pažadą ukrainiečiams, Vykintiečiai praeitą šeštadienį pėsčiomis jį nunešė į Kryžių Kalną.
 
Kartu mes galime daugiau!