Posted on Oct 18, 2021

Spalio 16 d. įvyko 8-oji Apygardos 1462 Konferencija "Rotary vaidmuo Lietuvos įvaizdžio kūrime". Renginyje dalyvavo klubų prezidentai ir kiti klubų bei Apygardos lyderiai, kurie susirinko Vilniaus rotušėje.

Pirmojoje dalyje, visuotiniame narių susirinkime, buvo patvirtinta Apygardos Valdytojos'2020-21 m. Viktorijos Trimbel veiklos ir finansinės ataskaitos (veiklos ataskaita čia). Šių metų valdytojas Evaldas Vaineikis pristatė šių metų planus ir tikslus (planas čia), o atstovas Rotary International Teisėkūros taryboje dr. Vygintas Grinis siūlymus keisti Rotary International norminius dokumentus. Taip pat buvo patvirtinta kitų metų valdytojos Jurgitos Turulienės kandidatūra. Jurgita savo kadenciją pradės 2022 m. liepos 1 dieną.

Antroji dalis prasidėjo nuo apdovanojimų aktyviausiems Apygardos nariams, kurie 2020-21 metais labiausiai prisidėjo prie Rotary veiklos Lietuvoje. Buvo įteikti nacionaliniai apdovanojimai "Už tarnystę bendruomenei" ir Paul Harris ženkleliai.

Konferencijos pranešimų skiltį atidarė pirmasis Nepriklausomos Lietuvos vadovas prof. Vytautas Landsbergis, kuris spalio  18 d. mini savo 89-ąjį gimtadienį. Beje, profesoriaus tėvas Vytautas Landsbergis-Žemkalnis buvo pirmojo Kauno Rotary klubo sekretorius. Plačiau apie tai skaitykite naujausiame Rotary žurnale, kurio viršelį papuošė prof. Vytautas Landsbergis.

Susirinkusiems pranešimus skaitė žymūs rotariečiai, visuomenininkai, verslininkai, komunikacijos specialista. Temos ir pranešėjai:

  • Lietuvos viešinimas skaitmeninėje erdvėje (Darius Bagdžiūnas, Vilniaus Lietuvos Tūkstantmečio RK prezidentas)

  • Kas bendro tarp Da Vinči, Rotary ir ateities? (Marius Čiuželis, investuotojas, filantropas, RK Lituanica International prezidentas)

  • Reputacija – svarbiausia valiuta: įvaizdžio ir reputacijos kūrimas (Arijus Katauskas, komunikacijos ekspertas, komunikacijos agentūros „Nova media“ vadovas ir vadovaujantis partneris)

  • Socialinė atsakomybė versle (Odeta Bložienė, finansų ekspertė, buvusi Swedbank“ Lietuvoje Finansų instituto vadovė, „Beatos virtuvė“ generalinė direktorė)

  • Verslo skaitmenizacija: iššūkiai ir pokyčiai (Rima Olberkytė-Stankus, “OMD Lietuva“ generalinė direktorė)

Viso renginio metu vyko "House of friendship" projektų mugė, kur konferencijos dalyviai pristatinėjo savo klubų projektus, keitėsi idėjomis ir bendravo. Vakare Rotary bendruomenės narių laukė GALA vakarienė, kurioje visų nuostabai fortepijonu skambino ir pora dainų sudainavo pats Apygardos Valdytojas Evaldas Vaineikis.

Ačiū konferencijos oragnizatoriams, savanoriams, rėmėjams, pranešėjams ir dalyviams. Ypatingai esame dėkingi Konferencijos ir renginių komiteto pirmininkei Loretai Suodaitienei, kuri rūpinosi visais organizaciniais klausimais. Taip pat ačiū rėmėjams - MB "Shopbysiegel.com", UAB "Saurida" ir Emerald Femme kvepalų gamintojams.

Renginio akimirkos šioje nuorodoje.