Posted on May 24, 2021
 
Akor­deo­no pa­sau­ly­je vis ryš­kiau ži­ba Mo­tie­jaus Dud­ni­ko žvaigž­dė. Jau­na­sis Šiau­lių ta­len­tas mei­lę akor­deo­nui pa­ju­to iš­vy­dęs Mar­ty­no Le­vic­kio vaiz­do įra­šą. Bet iš tie­sų tik pa­bu­do ber­niu­ko vi­du­je sly­pė­ju­si pri­gim­tis. Už tarp­tau­ti­nius pa­sie­ki­mus Mo­tie­jus bu­vo ap­do­va­no­tas pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės, o iki dar di­des­nių aukš­tu­mų jam tet­rūks­ta nau­jo akor­deo­no. Džiu­gi ži­nia – mo­der­nus inst­ru­men­tas jau be­veik ran­ka pa­sie­kia­mas.

It žaibas trenkė“

Šiauliai – akordeonininkų kalvė – augina dar vieną puikų talentą. Septintokas Motiejus iki pirmos klasės akordeonu net nesidomėjo. Neturėjo ir nenorėjo. Bet, kaip juokiasi mama Laura Dudnikienė, suveikė gera reklama. „Kartą pamatė per televiziją grojantį Martyną Levickį ir jam kaip žaibas trenkė tas vaizdo įrašas“, – sūnaus pažintį su akordeonu mena mama.

Iki tol visas jo laisvalaikis buvo skirtas šachmatams – tai dar vienas Motiejaus arkliukas. Berniukas yra puikus šachmatininkas, Lietuvos čempionas, įvairiuose konkursuose, turnyruose skinantis prizines vietas. Tėvai jau net buvo sudėlioję planą, į kokią ugdymo įstaigą leisti sūnų, kur jis galėtų tobulėti kaip šachmatininkas. Bet tada Motiejaus ausis pasiekė akordeono garsai ir viskas apsivertė aukštyn kojomis.

L. Dudnikienė juokiasi neplanavusi auginti sūnaus muzikanto, juk visas dėmesys buvo tik šachmatams. Bet tėvai leido Motiejui pamėginti. Iš draugų pasiskolino instrumentą, manė: tegul pabando – gal akordeonas visgi nepatiks? Pasirodo, it žaibas trenkęs noras nebuvo tik užgaida – Motiejus su skolintu akordeonu koncertuodavo tėvams namuose. „Jam tai nenusibodo. Tada mes su vyru supratome, kad groti akordeonu jis tikrai labai nori“, – sako mama.

Į priekį veda konkuravimas

Tąsyk tėvams teko spręsti naują galvosūkį – kaip sūnui patekti į Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnaziją, kad galėtų mokytis pas M. Levickio mokytoją, Šiaulių miesto garbės pilietę Marytę Markevičienę. Priėmimas jau buvo pasibaigęs, buvo likusi tik maža viltis, kad kuris nors vaikas iki rugsėjo dar gali būti išbrauktas iš sąrašų. Motiejaus norui išsipildyti padėjo turbūt ir likimas – šeima sulaukė skambučio, kad, atsiradus laisvai vietai, jis priimtas į gimnaziją. „Laimingi ten nušuoliavome“, – prisimena L. Dudnikienė.

Išties Motiejui sekasi puikiai. Berniukas jau septynerius metus groja akordeonu, aktyviai dalyvauja įvairiuose konkursuose. Svarbiausia, kad iš jų grįžta ne tuščiomis – jo kraityje daugybė prizinių vietų, laimėtų konkursų. Motiejus mielai atlieka kūrinius savo gimtojo miesto publikai, yra koncertavęs net JAV. O 2017 m. berniukas vyko į prezidentūrą, kur iš prezidentės D. Grybauskaitės rankų gavo padėkos raštą už tarptautinių konkursų pasiekimus.

Pasak mamos, motyvacijos sūnus nestokoja: „Jis yra žaidėjas. Jam labai svarbu dalyvauti, konkuruoti, yra labai žingeidus. Jei nieko nevyktų, jis tobulėtų, bet jam nebūtų taip įdomu. Motiejus gali daug pasiekti, nes nebijo klysti. Jei gauna per galvą, nusipurto, pagalvoja ir vėl daro. Toks jo bruožas, todėl jo pasiekimai gali būti labai dideli, jeigu nori. O noro jis turi daug.“

Naujas akordeonas – netolimoje ateityje

Kas žino, gal Šiauliai galės didžiuotis dar vienu miestą pasaulyje garsinančiu akordeonininku? Juolab kad M. Markevičienė apie savo auklėtinį atsiliepia pačiais geriausiais žodžiais ir tiki Motiejaus užsispyrimu siekti savo svajonių muzikos srityje: „Aš tikiu, kad savo sukurtu gėriu ir grožiu Motiejus ateityje dalysis su savo šalies žmonėmis ir bus jiems reikalingas.“

Bet pačiam Motiejui dabar reikalingas naujas instrumentas, mat dabar berniukas pirmųjų vietų siekia grodamas, kaip juokiasi mama, daužtu instrumentu. Tiksliau – akordeonu, kuris nukentėjo per avariją ir buvo sutvarkytas.

Na, o šiuolaikiško, turinčio chromatinę kairės pusės klaviatūrą akordeono kaina gerokai lenkia šeimos biudžeto galimybes – jis kainuoja keliasdešimt tūkstančių eurų. Toks pirkinys šeimai sunkiai įkandamas. „Norint pasiekti gerų rezultatų ir Motiejui labiau tobulėti, reikalingas geresnis instrumentas“, – tikina mama.

Ir neseniai Dudnikų šeima išgirdo džiugią žinią – savo globą talentingam šiauliečiui pasiūlė Šiaulių Rotary klubas ir Šiaulių Rotary klubas „Saulė“. Jie kartu paskirs didžiąją dalį sumos, reikalingos naujam akordeonui įsigyti. Rėmimo sutartis jau pasirašyta, o greitu metu bus pradėtas gaminti ir naujasis instrumentas. Beje, jo gamyba užtruks iki pusantrų metų.

Muzikantų giminė

Nors, kaip sakė mama, nemanė, kad sūnus bus muzikantas, visgi jų giminėje menininkų ir muzikantų netrūko.

Pati L. Dudnikienė yra muzikantė, jos brolis – „Keistuolių teatro“ aktorius Darius Auželis, viena sesuo taip pat muzikuoja, o kita yra dailininkė. Motiejaus tėtis yra Valstybinio Šiaulių dramos teatro aktorius Romanas Dudnikas, su kuriuo, beje, berniukas jau yra atlikęs koncertinę programą. Akordeonu, pasak Lauros, yra grojusi ir vyro mama, Motiejaus močiutė.

Tad akivaizdu – Motiejaus trauka akordeonui ir muzikai jau buvo tarsi užprogramuota genuose.