Kovo 26 d. Vilniuje, Tech Arts erdvėje vyko Apygardos 1462 Asamblėja ir PETS – būsimų Rotary klubų prezidentų ir pareigūnų mokymai. Renginyje dalyvavo virš 150 Rotary, Rotaract ir Interact atstovų.

Asamblėjos atidarymo proga sveikinimo žodį tarė Apygardos Valdytojas Evaldas Vaineikis. Asamblėją moderavo atsakingoji sekretorė Edita Katinaitė-Kalčiūnienė.

Išrinktoji Apygardos Valdytoja pristatė Rotary International Prezidentę Jennifer Jones ir 2022-2023 m. temą „Imagine Rotary“ – „Įsivaizduokime Rotary“. 

J. Turulienė pristatė ateinančių metų komandą – Valdytojos asistentus, pareigūnus ir komitetų pirmininkus bei aiškiai įvardijo prioritetus, strateginius tikslus bei pristatė ateinančių metų veiklos planą. Jurgita įvardijo tikslą tapti „Augančia atvira Lietuvos Rotary organizacija, stipria mūsų – skirtingų žmonių naryste, žinoma prasmingais visuomenei projektais ir lyderystės ugdymo programomis”. 

Apygardos vizija, integravus Rotaract, pasiekti 2000 Rotariečių iki 2023 m. birželio 30 d. 

Jurgita pristatė Apygardos Paramos Ukrainai iniciatyvą, dėkodama už klubų indėlį į Apygardos projektus, pasidžiaugdama individualiomis klubų iniciatyvomis ir kvietė klubus prisijungti prie Apygardos organizuojamo Pasaulinės dotacijos projekto „Psichologinė pagalba Ukrainiečių pabėgėlių šeimoms“. 

Išrinktoji Apygardos Valdytoja kvietė visus klubus Rotary, Rotaract, Interact, RotaKids bei kraštus jungtis į vienijantį „Gyvuok, Lietuva“ projektą ir organizuoti veiklas aplinkosaugos tema.

Asamblėjoje patvirtintas 2022-2023 m. Apygardos biudžetas ir 120 Eur siekiantis Apygardos nario mokesčio dydis.

PETS moderatoriaus vaidmuo teko buvusiam Apygardos Valdytojui, treneriui Arūnui Burkšui, kuris taip pat pasidalijo savo mintimis bei patirtimi kiekvienam rotariečiui svarbia Lyderystės tema.

PETS dalyje Prezidentai ir pareigūnai klausėsi įdomių ir dinamiškų pranešimų Lyderystės ir atsakomybės, Komunikacijos ir Administravimo, Narystės ir plėtros, Šiuolaikiško klubo temomis.

Patirtimi ir naujienomis dalijosi Apygardos pareigūnai, praktiška patirtimi – Rotary klubų atstovai. Taip pat vyko Klubų iždininkų bei Interact klubų mokymai. Mokymuose rodytas skaidres galite rasti čia.

Lyderystės tema įžvalgomis dalijosi svečias, verslininkas, tinklaraštininkas, knygų autorius Ignas Staškevičius

Renginyje pristatyta ir klubų pareigūnams išdalinti 2022-2023 m. Apygardos renginių kalendoriai bei 2022-2024 m. klubo Prezidento vadovai.

Greitai prabėgusią dieną baigėme JAV rašytojos, pilietinių teisų aktyvistės Maya Angelou mintimis:

"Žmonės pamirš, ką jūs pasakėte,

Žmonės pamirš, ką jūs padarėte,

Tik Žmonės niekada nepamirš, kokias emocijas jiems sukėlėte".