„Literatų gatvės meninė siena“ projekto rėmimas

 
Klubas -   Vilniaus senamiesčio Rotary klubas
El. p. -  
info@vilniaussenamiesciork.lt
Daugiau informacijos - www.literatugatve.lt
 
Projekto esmė
Literatų gatvės meninės sienos rekonstrukcija/remontas, priežiūra ir tolimesnis vystymas.

Spręstina problema
Literatų gatvės meninės sienos projekto kuratoriui VŠĮ „Modernaus meno centras“ išsikėlus iš Literatų gatvės, projekto neteko pagrindinio rėmėjo, ir ši meno kūrinių siena palaipsniui nyksta.
Siūloma kartu visiems Vilniaus Rotary klubams imtis iniciatyvos toliau vystyti bei palaikyti šį projektą, kuris ne tik puošia Vilniaus senamiestį, bet ir prisideda prie Vilniuje bei Lietuvoje kūrusiu menininkų įamžinimo bei kultūros propagavimo.

Projekto veiklos:
• Projekto kuratorių iš įvairių klubų paskyrimas ir darbo grupės suformavimas.
• Projekto plano darbų derinimas su Vilniaus m. savivaldybe bei pastatų savininkais.
• Rekonstrukcijos sąmatos parengimas, tiekėjo išrinkimas, sienos rekonstrukcijos atlikimas.
• Profesionalios menininkų grupės sutelkimas projekto idėjos vystymui – esamų darbų priežiūrai bei naujų darbų atrankai.

Projekto trukmė
Projektas tęstinis, ilgalaikis. Minimali trukmė – 3 metai