Rotary, Rotaract, Interact, Inner Wheel klubų nariai, norintys pasidalinti savo projektų idėjomis, pasiekimais ar ieškantys papildomų galimybių, gali tai padaryti Apygardos internetiniame puslapyje.
 
Projektų informaciją užpildykite šioje formoje.